Tarieven voor bedrijven

De tarieven voor stoelmassage zijn afhankelijk van het aantal deelnemers (minimaal 6 personen), de duur van de behandelingen en de frequentie.

Al voor € 240,00 per jaar per medewerker, excl. BTW en reiskosten, kunt u maandelijks uw medewerkers een stoelmassage aanbieden.

Ik bied maatwerk dat is afgestemd op de door u gestelde eisen en wensen.

 

Fiscale voordelen voor stoelmassage

Stoelmassage op het werk heeft fiscale voordelen. De belastingdienst ziet stoelmassage als een vrije verstrekking  als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De stoelmassages dienen onder werktijd plaats te vinden
  • De stoelmassages zijn opgenomen in het ARBO plan van de betreffende organisatie. Hierin staat duidelijk dat het een positieve uitwerking heeft op de werknemers.
  • De werknemer is geen eigen bijdrage verschuldigd
  • Er is geen privé-besparing voor de werknemer

Kijk voor meer details op de website van de belastingdienst onder punt 19.4 in het handboek loonheffingen.

Omdat de werkgever de stoelmasseur contracteert en betaalt, en dus afnemer is van de prestaties, heeft hij om die reden op grond van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting1968 recht op aftrek van voorbelasting. Deze voorbelasting betreft de 21% BTW die over de diensten van de stoelmasseur en de eventuele reiskostendeclaratie betaald wordt.

Ten tweede kan de opdrachtgever als hij/zij vennootschapsbelasting moet betalen het gehele factuurbedrag exclusief de BTW (want die heeft hij/zij al teruggekregen) als bedrijfskosten opvoeren. Zodoende betaalt u minder inkomstenbelasting.

Provincies en gemeenten die geen BTW afdragen kunnen een beroep doen op het BTW compensatiefonds welke per 01-01-2003 in werking is getreden.